O našej Firme

Spoločnosť GYNEX-CHEMALEX s.r.o. patrí k významným distribútorom stavebnej a priemyselnej chémie na Slovensku. Naše výrobky sú na trhu od roku 1997, sú to lepidlá, tmely, polyuretánové peny, technické aerosóly, farby a laky. 

CYKLON

S vlastnými plniacimi, baliacimi linkami a spoľahlivou logistikou dodávame na európsky trh výrobky pod značkou CYKLON. Okrem vlastných produktov schádzajú z našich plniacich liniek aj výrobky, ktoré plníme pre privátne značky podľa požiadavky zákazníka.

Naším cieľom je zachovať kvalitu výrobkov, zjednodušiť výrobné procesy, a tým prispieť k udržaniu primeranej ceny produktov napriek neustálemu zvyšovaniu cien surovín v Európe. Chceme naďalej ponúkať kvalitné výrobky, na ktoré sú naši zákazníci zvyknutí, zabezpečovať pravidelné dodávky a vyrábať ekologicky. Garantujeme rovnakú kvalitu výrobkov.

Ako jedna z mála európskych firiem využívame nové inovatívne riešenie dovozu a skladovania silikónu v antikorových tankoch PISTONTANK s objemom 25 m3. Výrazne sme tým zvýšili kvalitu výrobkov s veľkým dosahom na rýchlosť a pružnosť našich dodávok pre domáci a zahraničný trh. 

Maximálnym využitím skladových priestorov na ploche viac ako 3 000 m2 a presnou logistikou garantujeme najkratšie možné dodacie termíny v Európe. Produkty značky CYKLON a viac ako 80 privátnych značiek, dodávame okrem Slovenska do viacerých krajín Európy.

Produkty CYKLON nájdu uplatnenie v týchto odvetviach:

 

 • automobilový priemysel
 • priemyselná výroba
 • lepidlá a tmely
 • stavebná chémia
 • laky v sprejoch
 • príslušenstvo a pomocné náradie

H2O COOL

Od roku 2021 je spoločnosť GYNEX-CHEMALEX s.r.o. výhradným distribútorom výrobkov H2O COOL na Slovensku. Produkty H2O COOL sú novodobé čistiace a dezinfekčné prostriedky vysokej kvality a všestranného použitia, ktoré prešli dlhým vývojom a výskumom s revolučnými technikami.

Cieľom celého vývojového tímu H2O COOL je vytvárať bezpečné životné prostredie bez mikrobiálnej kontaminácie pre všetkých ľudí, bez ohľadu na to, aké je ich pracovné alebo životné prostredie. Snažíme sa dosiahnuť, aby si naše výrobky a služby mohol dovoliť každý a aby zaručovali maximálnu spokojnosť všetkých našich zákazníkov.

Výsledkom je úplne nový typ polymérového čistiaceho a dezinfekčného prostriedku na báze PolyHMG. Eliminuje baktérie, vírusy, huby (vrátane plesní) a zanecháva po aplikácii dlhotrvajúcu ochranu proti mikroorganizmom. Produkty boli vytvorené s veľkým rešpektom k životnému prostrediu a zdraviu ľudí a zvierat. H2O COOL je garanciou prostredia, zbaveného patogénnych vplyvov.

Polymérové dezinfekčné prostriedky sa líšia od bežne používaných dezinfekčných prostriedkov týmito faktormi:

 • sú zdravotne nezávadné pre ľudí a zvieratá
 • nespôsobujú koróziu
 • sú nehorľavé
 • nie sú toxické
 • nefarbia, nebielia
 • nemajú zápach
 • neobsahujú karcinogénne látky
 • sú pH neutrálne
 • sú biologicky odbúrateľné
 • likvidujú vírusy, baktérie a plesne
 • neobsahujú chlór, alkohol, aldehyd, fenol, lieh, formaldehyd, ťažké kovy
 • nepoškodzujú žiaden materiál
 • sú odolné teplotám od 0 do 250 °C
 • v prípade zamrznutia sú po rozmrazení znovu účinné
 • dlhodobý až 7-dňový dezinfekčný účinok bez vzniku mikrobiálnej rezistencie

Produkty H2O COOL sú roztriedené do nasledovných kategórií:

 • dezinfekčné prostriedky
 • čistiace a dezinfekčné prostriedky
 • hygiena rúk
 • bezchlórové čistiace prostriedky
 • polymérové prostriedky pre bazény a vírivky
 • príslušenstvo

Vzhľadom na stále dostupné skladové zásoby dokážeme zabezpečiť najkratšie možné dodacie termíny. Mimoriadny dôraz kladieme na udržanie dôvery zákazníkov, čo sa nám darí pri dodržiavaní týchto dôležitých zásad:

 • stabilná vysoká kvalita
 • rýchlosť a pružnosť našich dodávok a služieb
 • inovatívne riešenia

Sme držiteľmi certifikátov kvality:

 • Systém manažérstva kvality SMK, STN EN ISO 9001:2015
 • Environmentálny manažérsky systém EMS, STN EN ISO 14001:2015
 • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS, STN EN ISO45001:2018

Distribútor:

GYNEX-CHEMALEX s.r.o.

Kolónia 645

930 37 Lehnice

Tel.: 031/5586580

Mail: gynexchemalex@gynexchemalex.sk

Web: www.gynexchemalex.sk