Certifikáty

Našou prioritou je vyrábať produkty pri dodržaní všetkých bezpečnostných a environmentálnych predpisov. 

Sme držiteľom certifikátov ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

K všetkým produktom poskytujeme aktuálne Karty bezpečnostných údajov.

Certifikáty


ISO certifikáty